Olen tähän koonnut ”termistöä” joihin pääasiassa pientalo työmailla törmätään, sekä eri henkilöiden tehtävistä ja käsitteistä. Lisäilen näitä sitä mukaa kun mieleen uusia tulee.Kun jo heti projektin alkuvaiheessa hankkii ammattitaitoiset suunnittelijat, sekä vastaavan työnjohtajan, pääsee projektissa paljon helpommalla. Totta kai rakennuttajankin tulee tietää mitä ollaan tekemässä, mutta rakennuttajan tulee sanoa mitä haluaa rakennukselta, suunnittelijoiden tehtävä on pyrkiä yhteistyössä suunnittelemaan asiakkaalle asiakkaan toiveiden mukainen talo. Suunnittelijan tulee opastaa ja neuvoa rakennuttajaa oikeaan suuntaan tämän tehdessä valintoja.

Vastaava työnjohtaja, VTJ, vastaava mestari

Tämän henkilö tulisi olla projektiin ensimmäinen valinta. Kun ollaan vasta luonnosteluvaiheessa, kannattaa hankkia ammattimies neuvomaan ja opastamaan tulevissa valinnoissa. Eri tavarantoimittajien tarjouksien tulkitseminen ja asiakkaan toiveiden kuunteleminen on alkuvaiheessa vastaavan ykköstehtäviä. Käytännössä rakentamisen aikana on vastaavan mestarin tehtävä huolehtia työmaan työturvallisuudesta, sekä siitä, että rakentaminen tapahtuu tehtyjen suunnitelmien mukaan. Vastaava työnjohtaja ei saa poiketa suunnitelmista, muutokset tulee AINA hyväksyttää pääsuunnittelijalla. Pientalokohteissa monestikin vastaava työnjohtaja hoitaa myös pääsuunnittelijan tehtävät.

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan tärkein  tehtävä on huolehtia suunnitelmien ajantasaisuudesta. Ajantasaiset kuvat tulee löytyä AINA työmaalta, sekä rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työvaiheen aloittamista.  Pääsuunnittelija myös tarkastaa lupa-, rakenne- ja erityisalojen kuvat (LVI-S) sekä huolehtii kuvien yhteensopivuudesta. Mikäli työmaalla joudutaan tai halutaan tehdä erilailla kuin suunnitelmissa on esitetty, tulee muutokset hyväksyttää pääsuunnittelijalla.

Erityisalojen työnjohtajat (LVI-S)

Kun kohteessa tehdään Ilmanvaihto-, vesi/ viemäri – tai sähkötöitä, tulisi aina nämä työt teettää ja suunnitteluttaa pätevällä ammattimiehellä.  Näillä, kuten muillakin suunnittelijoilla on pätevyysvaatimukset vaativuusluokittain.

Rakennusuunnittelija, arkkitehti

Suunnittelee kohteen pohjaratkaisun, toimivuuden sekä ulkonäön. Tässä vaiheessa on asiakkaan oltava hereillä, sillä tässä vaiheessa tehdyt päätökset näkyvät lopputuloksessa. Tässä suunnittelussa on asiakkaan oltava eniten mukana. Rakennussuunnittelija määrittää myös talon soveltuvuuden kyseiselle tontille.

Rakennesuunnittelija

Tämä henkilö saa rakennussuunnittelijan suunnitteleman rakennuksen pysymään kasassa.  Mikäli rakennussuunnittelija ei halua tuohon olohuoneen keskelle katon kannatuspilaria, on rakennesuunnittelijan saatava se katto pysymään ylhäällä ilman sitä tolppaa.